Posted in

Стипендија Министарства за Европу, интеграције и спољне послове Аустрије

Музејски комплекс, Кварт музеја (МQ) у Бечу, један је од највећих у свету. Чине га,
уз Mузеј модерне уметности, Мумок, и Леополд-музеј, низ различитих културних
институција, организација и иницијатива, између осталог и резиденцијални
програм за иностране уметнике под називом Q21. Захваљујући стипендији
Министарства за Европу, интеграције и спољне послове Аустрије, које у сарадњи
са Q21/МQ подржава резиденцијалне боравке уметника из Албаније, Босне и
Херцеговине, Македоније, Црне Горе и Србије, међу овогодишњим резидентима
Кварта музеја је и списатељица, Љиљана Малетин Војводић, професорка
књижевности у Карловачкој гимназији.
Интервју на енглеском језику се може прочитати на званичном сајту Кварта музеја:
Интервју је водила Јулија Статин, а фотографисала Ева Пуела.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *