Posted in

ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА НОВОСАДСКОГ САЈМА ЗА КВАЛИТЕТ У ОБРАЗОВАЊУ

У конкуренцији средњих школа – образовних институција из Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, признање Карловачкој гимназији додељено је на основу остварених резултата рада Школе који су прописани Правилником Новосадског сајма о оцењивању образовно-васпитних установа и на основу следећих критеријума:

оригиналност и иновативност садржаја, медијски наступи, школски часопис, школски сајт, онлајн промоција, ваннаставне активности, безбедно радно окружење, опремљеност учионица и кабинета, сарадња са привредом, јавним службама и локалном самоуправом, успешност на такмичењима, школски успех, наставак школовања хуманитарне и спортске активности, екстерно вредновање, заштита животне средине и општи утисак.

Карловачка гимназија на сајму образовања 👉