Posted in

Кинески на латинском

На курсу Linguae Sinicae elementa ученици Карловачке летње школе имали су прилике да се по први пут упознају са класичним кинеским језиком, стекли су основна знања о кинеском писму и структури знакова, научили су основне принципе класичне кинеске синтаксе, као и основну употребу граматичких партикула. Прочитали су изабрано штиво из дела Конфуција и Чуанг Цеа у оригиналу. Будући да је курс највећим делом одржан на латинском језику, наши полазници су имали прилике да класичну кинеску мисао изразе на латинском, тиме уочавајући битне разлике у морфологији и синтакси двају великих језика чији културни утицај далеко превазилази територије на којима су живели њихови говорници.

Курс кинеског на латинском држао је докторанд Вукашин Миљковић (The Paideia Institute, Њујорк)