Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.2.2023.

План јавних набавки за 2023. 

22.12.2022.

План набавки које су изузете од примене ЗЈН за 2023. 

29.12.2020.

Правилник о набавкама Карловачке гимназије

План набавки које су изузете од примене ЗЈН

09.10.2020

Обавештење о наруџбеницама – 3 квартал 2020 ЈНМВ 3ОС-2019

07.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 5-2020

03.08.2020

Одлука о додели уговора – реализација пројекта штедљиве расвете ЈНМВ 5-2020

29.07.2020.

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима ЈНМВ-5-2020

23.07.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 5-2020 ШТЕДЉИВА РАСВЕТА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 5-2020 ШТЕДЉИВА РАСВЕТА

10.07.2020.

Обавештење о наруџбеницама – 2 квартал 2020 ЈНМВ 3ОС-2019

13.05.2020.

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара- ЈНОП 1-ЗН-2020(1)

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци добара – интерактивних табли са пројектором ЈНОП 1-ЗН-2020

Обавештење о наруџбеницама – 1 квартал ЈНМВ 3ОС-2020

20.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 4- 2019 извођење екскурзије

13.01.2020.

Обавештење о наруџбеницама – 4 квартал ЈНМВ 3ОС-2019

30.12.2019.

Одлука о додели уговора ЈН 4 -2019 Извођење екскурзије

3.12.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму-ЈНМВ 3 ОС-2019

28.11.2019

Конкурсна документација – ЈН 4-2019 – Извођење екскурзије

Позив за подношење понуда -ЈН 4-2019 Извођење екскурзије

25.11.2019

Одлука о закључењу оквирног споразума ЈНМВ 3 ОС-2019

15.11.2019.

Конкурсна документација – ЈНМВ 3 ОС -2019 Канцеларијски материјал

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 3 ОС-2019 Канцеларијски материјал

09.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-2019

29.08.2019.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 2-2019

20.8.2019.

Одговори на питања ЈНМВ

Измена Конкурсне документације ЈНМВ

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ

19.8.2019.
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1/2019 снабдевање електричне енергије

15.8.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

31.7.2019.

Одлука о додели уговора код јавне набавке мале вредности – елекрична енергија – ЈНМВ 1/2019.

23.7.2019.

Питање и одговор у вези за ЈНМВ 1/2019

19.7.2019.

Набавка добара- снабдевање електричном енергијом

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

3.12.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА JАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.4/2018

19.11.2018.

Одлука канцеларијски материјал

8.11.2018. 

Позив за подношење понуда – канцеларијски материјал

Конкурсна документација – канцеларијски материјал

20.08.2018.
НАБАВКА  ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ  ЕНЕРГИЈОМ БР.3/2018

1.8.2018.

Одлука о додели уговора

19.7.2018.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

12.6.2018.

Обавештење – Молерски радови
Обавештење – Адаптација сутеренског простора

5.6.2018.

Одлука – Молерски радови
Одлука – Адаптација простора

25.5.2018.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МОЛЕРСКИ РАДОВИ-ЈНМВ – 2/2018
Позив за понуде
Конкурсна документација

25.5.2018.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ АДАПТАЦИЈА СУТЕРЕНСКОГ ПРОСТОРА ЈНМВ – 1/2018

Позив за понуде
Конкурсна документација

9.11.2017.
Обавештење

10.11.2017.
Одлука о додели уговора

Прва страна
Друга страна

01.11.2017.

Позив за набавку
Позив за набавку
Конкурсна документација

26.10.2017.

Oбавештење
Прва страна
Друга страна

18.10.2017.
Oдлуке

Одлука о обустави поступка
Извештај

09.10.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 4/2017
Набавка услуга

Позив за набавку
Конкурсна документација

19.7.2017. 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2/2017

Набавка добара- снабдевање електричном енергијом

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

страна2
страна1

17.10.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ